Hoppa till sidans innehåll

2019


Protokoll fört vid Bästkustens UCBF:s årsmöte 2019-03-05

Plats: Häggvallskolan

Närvarande: 60 medlemmar

1   Mötet öppnas av ordförande Sven-Bertil Andersson.

2   Parentation

     Parentation hålls för 2 medlemmar, som avlidit under året.

 

3   Mötets behöriga utlysande

     Mötets utlysande godkänns.

 

4   Godkännande av dagordning

    Dagordningen godkänns.

 

5   Val av ordförande för mötet

     Till ordförande för mötet väljs Sven-Bertil Andersson.

 

6   Val av sekreterare för mötet

     Till sekreterare för mötet väljs Lars-Erik Pettersson.

 

7   Val av två justerare, tillika rösträknare

     Till justerare av protokollet och tillika rösträknare väljs Kent Persson och

     Lasse Gustavsson.

 

8   Verksamhetsberättelse

     Verksamhetsberättelse för 2018 godkänns. Bilaga 1.

 

9   Balans- och resultaträkning

     Balans- och resultaträkning för 2018 godkänns. Bilaga 2.

 

 10  Revisionsberättelse

       Revisionsberättelse för 2018 godkänns. Bilaga 3.

 

 11  Ansvarsfrihet

       Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2018.

 

 12  Budget 2019

       Budgetförslag för 2019 godkänns. Bilaga 4.

 

13 Verksamhetsplan 2019

       Verksamhetsplan för 2019 godkänns. Bilaga 5.

 

14   Motioner

       Inga motioner har inkommit.

15   Medlemsavgift 2020

       Mötet beslutar att medlemsavgiften för 2020 blir oförändrad 30 kr.

 

16   Val av ordförande

       Till ordförande för 1 år väljs Sven-Bertil Andersson.

 

17   Val av styrelse för ett och två år

       Lars Carlsson,                                     1 år nyval                          

       Bengt Andersson                               2 år omval                        

       Mats Allerstam                                  2 år omval                        

       Till suppleanter för 1 år omväljs Karin Kristiansson och Ingela Carlsson. 

       Styrelse för 2019 består av följande:

       Sven-Bertil Andersson, ordf.            t.o.m. 2019

       Royne Alnegren,                                t.o.m. 2019

       Gunilla Persson                                 t.o.m. 2019

       Inga Gustavsson                               t.o.m. 2019

         Bengt Andersson                               t.o.m. 2020       

       Mats Allerstam                                  t.o.m. 2020       

        Lars Carlsson                                     t.o.m. 2019

         Karin Kristiansson, suppleant          t.o.m. 2019       

       Ingela Carlsson, suppleant              t.o.m. 2019       

 

18   Val av revisorer för ett år                                    

       Till revisorer för ett år väljs Inga Lill Gustavsson och Bosse Broberg.

       Till suppleanter för ett år väljs Roy Kristiansson och Åke Karlsson.

 

19   Val av valberedning för ett år

       Till valberedning för ett år väljs Bert Johansson, tillika sammankallande,

       Rolf Eriksson och Monika Robertsson.

 

20   Styrelsearvode för 2019

       Styrelsearvode för 2019 bestäms till 3.200 kr att fördelas enligt styrelsens beslut.

 

21   Övriga frågor

       På Gösta Rutgersson initiativ diskuteras samarbetsavtal mellan BUCBF och

       PRO Kaprifolen, eftersom det tidigare avtalet är uppsagt.

   Mötet utser Gösta Rutgersson, som har önskemål att ingå som adjungerande medlem, Bert Johansson och Bosse Broberg att ingå i och bilda en kommitté.

   Denna skall bestå av tillsammans sju medlemmar från de båda föreningarna

   och skall utarbeta ett förslag till nytt avtal.

 

22   Avslutning

       Avgående styrelsemedlemmar Eva Nilsson och Leif Javette avtackas med blomstercheckar.

       Ordföranden tackar för det fortsatta förtroendet och avslutar mötet.

 

Lars-Erik Pettersson                                                 Sven-Bertil Andersson

Mötessekreterare                                                    Ordförande

 

Justeras:

 

Kent Persson                                                            Lasse Gustavsson

 

Uppdaterad: 14 APR 2019 15:24 Skribent: Bengt Andersson
Epost: This is a mailto link

Bankgiro-nr 5827-3830

Mailadress: This is a mailto link

 

Våra lokala sponsorer  

  

 

 

Tjörs reklam

 

 

 

Postadress:
Bästkustens Unicurl o BF - Boule
Royne Alegren, Rubinvägen 3
47160 Myggenäs

Kontakt:
Tel: 0304661961
E-post: This is a mailto link

Se all info