Hoppa till sidans innehåll

2014


   Protokoll fört vid Bästkustens UCBF:s årsmöte            

            tisdagen den 8 juli 2014 i Sjöstugan

 

 

1        Mötet öppnades av Kenneth Ohlsson. Cirka 50 medlemmar var närvarande.

       

2        Parentation. Ingen medlem har lämnat oss under innevarande år.

 

3        Mötets utlysande godkändes.

 

4        Dagordningen upplästes och godkändes.  

 

5        Till ordförande för mötet valdes Conny Molin.

 

6        Till sekreterare för mötet valdes Royne Alnegren.

 

7        Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Kent Persson och Anita Lindgren.

 

8        Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes efter en liten justering.

 

9        Ekonomisk redovisning föredrogs. Resultat- och balansräkningen godkändes.

 

10     Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

11       Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

12     Verksamhetsplanen/ Budgetförslag. Verksamhetsåret är bara ett halvt år, Påskcupen hinner vi inte arrangera under den tiden, ordet arrangera ändras till planera. Efter denna ändring godkändes verksamhetsplanen. Budgetförslaget godkändes.

 

13     Motioner och förslag

Inga motioner har inkommit.

 

14     Årsavgiften bibehålles oförändrad med 20 kr.

      

15     Till val av ordförande för ett år valdes Tommy Ljunggren

 

16     Följande styrelseledamöter är valda på ytterligare 1 1/2 år

       Royne Alnegren, Håkan Lind, Tore Hermansson och Conny Molin.

För 1 år valdes Åke Karlsson.

 

17     Till revisorer för ett år valdes Elke Peters och Georg Finndin.            

 

18     Till revisorsuppleanter för ett år valdes Bo Broberg och Mats Allestam.

 

 20   Till valberedning för ett år valdes Sylvia Andersson, Bo Broberg samt Barbro Finndin som också är sammankallande.

 

         

21    Till klubbhuskommitté valdes

              Tore Hermansson, Harry Ferdinandsson och Conny Molin.

                     

22       Övriga frågor

Leif Javette och Kenneth Ohlsson avtackades med blommor.

 

23       Kenneth avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna.      

 

 

             

Sjöstugan tisdagen den 8 juli 2014      

 

Vid protokollet:

                   

Royne Alnegren sekr.

 

 

 

Justerare:

 

Kent Persson                                                           Anita Lindgren

 

Uppdaterad: 29 OKT 2019 12:31 Skribent: Lars Peterson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Bästkustens Unicurl o BF - Boule
Royne Alegren, Rubinvägen 3
47160 Myggenäs

Kontakt:
Tel: 0304661961
E-post: This is a mailto link

Se all info