Hoppa till sidans innehåll

2013


 Protokoll fört vid Bästkustens UCBF:s årsmöte                      

            tisdagen den 11 juli 2013 i Sjöstugan

 

 

1        Mötet öppnades av Kenneth Ohlsson. Cirka 50 medlemmar var närvarande.

       

2        Parentation hölls för Gerhard Granberg, Kurt Möller och Rolf Ingman.

 

3        Mötets utlysande godkändes.

 

4        Dagordningen upplästes och godkändes.  

 

5        Till ordförande för mötet valdes Conny Molin.

 

6        Till sekreterare för mötet valdes Royne Alnegren.

 

7        Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Georg Finndin och Anita Lindgren.

 

8        Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes.

 

9        Ekonomisk redovisning föredrogs. Resultat- och balansräkningen godkändes.

 

10     Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

11       Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

12     Verksamhetsplanen godkändes. Budgetförslaget godkändes.

 

13     Motioner och förslag

Inga motioner har inkommit.

 

14     Mötet godkände styrelsens förslag. Räkenskapsåret ändras från nuvarande 1 maj – 30 april till att följa kalenderåret.

 

15     Årsavgiften bibehålles oförändrad med 20 kr.

      

16     Till val av ordförande för ett år valdes Kenneth Ohlsson.

 

17     Val av styrelseledamöter för två år

Följande styrelseledamöter är valda på ytterligare ett år

Royne Alnegren, Håkan Lind, Tore Hermansson och Conny Molin.

 

På 2 år valdes Leif Javette, Ulla-Britt Bidefors, Inger Assargren och Annika Högmark.

 

18     Till revisorer för ett år valdes Elke Peters och Georg Finndin.            

 

19     Till revisorsuppleanter för ett år valdes Bo Broberg och Mats Allestam.

 

 20   Till valberedning för ett år valdes Sylvia Andersson, Bo Broberg samt Barbro Finndin som också är sammankallande.

 

21      Till klubbhuskommitté valdesTore Hermansson, Kenneth Ohlsson och Conny Molin.

                     

22       Övriga frågor.

 

23       Mötet avslutades. Kenneth avtackade Barbro Karlsson och Lars Andersson för deras engagemang.

    

 

 Sjöstugan tisdagen den 11 juli 2013       

 

Vid protokollet:

                     

 Royne Alnegren sekr.

 

 

 

Justerare:

 

Georg Finndin                                                         Anita Lindgren

 

Uppdaterad: 29 OKT 2019 12:30 Skribent: Lars Peterson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Bästkustens Unicurl o BF - Boule
Royne Alegren, Rubinvägen 3
47160 Myggenäs

Kontakt:
Tel: 0304661961
E-post: This is a mailto link

Se all info