Hoppa till sidans innehåll

2011


Protokoll fört vid Bästkustens UCBF:s årsmöte                   

                      tisdagen den 12 juli 2011 i Mällby loge

 

 

1            Mötet öppnades av Kenneth Ohlsson. Cirka 50 medlemmar var närvarande.

       

2            Parentation hölls för Einar Edwardsson, Karl-Erik Pettersson, Britta Andersson, Lena Mårtensson och Allan Andersson.

 

3            Mötet utlysande godkändes.

 

4            Dagordningen upplästes och godkändes.

 

5            Till ordförande för mötet valdes Kenneth Ohlsson.

 

6            Till sekreterare för mötet valdes Royne Alnegren.

 

7            Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Bo Broberg och Håkan Lind.

 

8            Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes.

 

9            Ekonomisk redovisning föredrogs. Resultat- och balansräkningen godkändes.

 

10        Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

11        Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

12        Efter att vi tagit bort punkt 8 i Verksamhetsplanen godkändes den. Budgetförslaget godkändes.

 

13        Inga motioner har inkommit.

 

14         Det föreslogs att årsavgiften skulle höjas till 30 kronor. Mötet röstade och beslutade att bibehålla 20 kronor.         

 

15        Till ordförande för ett år omvaldes Kenneth Ohlsson.

 

16        Till styrelseledamöter för två år omvaldes

Leif Javette

Barbro Karlsson

Ulla-Britt Bidefors

Till ny styrelseledamot valdes

Birgit Truschell på två år

Följande sitter ytterligare ett år

Royne Alnegren

Håkan Lind

Gunnel Granberg

Tore Hermansson

 

17        Till revisorer för ett år omvaldes Lars Andersson och Elke Peters.       

18        Till revisorsuppleanter för ett år omvaldes Vivan Martinsson och Inger Assargren.

                                                                                                                                            2

19        Till valberedning för ett år omvaldes Mona Martinsson och Marianne Fhin och

             Tommy Ljunggren som också är sammankallande.

 

20        Det beslutades att styrelsen utser ombud till SDF-möten.

 

21        Som representant i Häggvalls föreningsråd omvaldes Royne Alnegren.

 

22        Toreplan och klubbhuset

Mötet beslutade att välja tre personer som ansvarar för boulebanan och klubbstugan.

              Följande valdes:  Tore Hermansson                                   

                                            Kenneth Ohlsson

                                            Conny Molin

              Städning av klubbhuset ska utföras av kurs- och mötesdeltagare efter varje sammankomst.        

 

23        Kenneth Ohlsson avtackade Ingalill Gustafsson som har varit styrelsemedlem i 6 år.

 

Kenneth Ohlsson tackade Ingrid och Gösta Rutgersson för att de upplåtit logen och trädgården för årsmötet.

 

     24     Mötet avslutades.

               

             

Mellby Loge den 12 juli 2011       

 

 

Vid protokollet:

                     

_____________________________

Royne Alnegren sekr.

 

 Justerare:

 

_____________________________                       ______________________________

Bo Broberg                                                              Håkan Lind

 

                     Verksamhetsberättelse för Bästkustens UCBF                1(3)

för verksamhetsåret 2010-05-01 – 2011-04-30

 

 

  Styrelsen har under året bestått av:

 

                   Kenneth Ohlsson, ordförande

                   Ingalill Gustafsson, kassör

                   Royne Alnegren, sekreterare

                   Leif Javette, v. ordf.

                   Ulla-Britt Bidefors

                   Tore Hermansson

                   Gunnel Granberg

                   Barbro Karlsson

                   Håkan Lind

 

Styrelsen har under denna tid haft tio protokollförda möten.

Föreningen hade 115 medlemmar som betalat medlemsavgiften 30 april 2010.

Föreningens verksamhet har skett i enlighet med samarbetsavtalet med

PRO Kaprifolen.

 

Träningar i curling har arrangerats 5-6 gånger per vecka i Kållekärr respektive Häggvall under innesäsongen. Vi även spelat i Långekärrsskolan 2 gång per vecka.

Träning i boule har vi haft 3 gånger per vecka under utesäsongen.

 

Vi har under året inköpt ett nytt curlingspel och har nu 12 spel.

 

Vi har arrangerat två större tävlingar under året:

 

                   1.  Nyårsslaget i curling i Häggvallskolan med 128 deltagande

mixlag. Segrade gjorde Ulla-Britt Bidefors och Leif Sällström, Märta Andersson och Tore Hermansson kom på tredje plats.

 

                   2. Vårtävling i Häggvallskolan med 62 damlag och 64 herrlag.

 Tvåa Barbro Oskarsson /Iréne Johansson och fyra blev Ulla-Britt     Bidefors / Anita Lindgren i damdubbelklassen.

 

 

 

                                                                                   2(3)

 

 

Segrade i herrdubbeln gjorde Leif Javette/ Leif Sällström medan Roger Ektjärn/Morgan Kihlberg kom på tredje plats.

 

 

I tävlingen om vandringspriset Städet vann Strandboularna.                                                                                                       

Bästkustserien i curling har vi också arrangerat. 18 lag deltog och Kaprifolens lag Valla vann hela serien.    

 

Under året har vi haft besök från Skurup, Mörrum, Karlshamn, Sölvesborg, Varberg, Ronneby, Kallinge  och BK Seniorer från Apslätten.

 

Vi har haft vårbuffé på Tjörnbro Park. 

 

Det årliga utbytet med PRO Gånghester var i Gånghester. Gånghester tog tillbaka en inteckning i vandringspriset i curling efter seger med 73 - 71, i boule segrade vi med 38 – 32.

 

Under året har det gjorts två utflykter.

 

  1.             I augusti gjordes en resa till Bornholm

                    

                   2.  Vi gjorde en resa till Hässleholm och vidare till Tyskland.

 

Vi har arrangerat Toreplanstrofén en boule tävling i tre dagar final sista dagen.

Av våra sex finallag var det tre från Kaprifolen.

 

Vi var i Fritsla och spelade mattcurling, ett av våra lag kom på en 1: a och 4:a plats.    

 

Klubbmästare i boule blev Iréne Johansson för damer och Kjell Johansson

för herrar. Gun och Kenneth Ohlsson vann mixklassen.

 

Vi spelade curling i Stora Höga med 16 damer och 16 herrar. Där kom 1:a Ingrid Halvorsen, 2: a Ann-Christin Alnegren, 3:a Ingrid Rutgersson och 4:a Berit Olausson i damfyran.

1: a Evert lindgren, 2: a Kjell Johansson, 3: a Lasse Andersson i herrsexan

 

 

 

 

                                                                                       3(3)

 

Klubbmästerskap i curling för mixlag vanns av Lisbeth och Bernt Landström

Vårens damfyra vanns av Ingela Javette och gubbsexan av Kjell Johansson.

Höstens damfyra vanns av Ingela Javette och gubbsexan av Kjell Johansson.

 

Vi arrangerade en klubbmatch mot Kungälv vi vann med   88 – 53.

 

Vi deltog i Animonhus cup, där kom Britta Dagsberg och LarsWilén på tredje plats.

 

Skink-Cupen som arrangerades i december vanns av Ingrid Rutgersson och Lasse Andersson

 

 I PRO Bohusläns seriespel i boule kom vi tvåa i vår grupp.

 

Våra boulespelare har deltagit i diverse tävlingar men inte placerat sig på prispallen.

 

Gångbanorna vid Toreplan har asfalterats. 

 

Slutligen vill styrelsen framföra ett varmt tack till de medlemmarna

som har medverkat till klubbhusets utveckling samt till alla medlemmar

som har bidragit till att göra vår gemenskap så god. Och så ser vi fram

emot ett nytt år, som ytterligare ska stärka vår kamratanda genom gemensamma arbetsinsatser vid kommande tävlingar och arrangemang för gästande föreningar och inte minst vid verksamhet i klubbstugan vid Toreplan.            

 

2011-05-29

 

 

 

Kennth Ohlsson          Ingalill Gustafsson          Royne Alnegren

 

 

 

Håkan Lind                 Tore Hermansson          Barbro Karlsson

 

 

 

Leif Javette                  Ulla-Britt Bidefors            Gunnel Granberg

 

 

Uppdaterad: 29 OKT 2019 12:27 Skribent: Lars Peterson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Bästkustens Unicurl o BF - Boule
Royne Alegren, Rubinvägen 3
47160 Myggenäs

Kontakt:
Tel: 0304661961
E-post: This is a mailto link

Se all info