Hoppa till sidans innehåll

Nyårsslaget 2015


 Nyår

Resultat 2015 Grundspel.

  Matta1          
15 IngBritt Hultgren & Karl Olof
  Guldbrandsson / Orust.Vet
114 - 95 19 12
12 AnnChristin Alnegren
  & Kurt Eriksson / Kaprifolen
104 - 99 5 8
17 Elenor Lindahl &
  Uno Johansson / PRO Kungälv
96 - 91 5 8
13 Eva Rindestrand &
  Einar Samuelsson / PRO Stenungsund
108 - 107 1 8
18 Mona Krantz & Bo
  Gustavsson / Stala PRO
104 - 103 1 7
16 Birgitta Karlsson
  & Jörgen Boström / Backa Unicurl
107 - 108 -1 5
11 Elisabeth &
  Nils-Arne / Tjörns PRO
97 - 103 -6 4
14 Ulla & Sture
  Svensson / SPF Stenungsundsbygden
109 - 133 -24 4
             
  Matta2       Skill. P.
25 Ingrid Karlström & Bengt
  Strömberg / Horreds  PRO
119 - 90 29 10
22 Gunilla Andersson
  & Reino Rahunen / Stala PRO
121 - 97 24 10
27 Kerstin Andersson
  & Leif Blanksvärd / PRO Kungälv
100 - 90 10 10
28 Berit Dhalgren &
  Jan Berggren / PRO Stenungsund
104 - 111 -7 6
23 Florens Göthe &
  P-O Göthe / Orust.Vet
93 - 104 -11 6
24 Gisela Hanö &
  Bengt-Ove Boström / PRO Skredsvik
102 - 113 -11 5
21 Ingrid Calås &
  Thomas Hellberg / SPF Stenungsundsbygden
106 - 126 -20 5
26 Siv Lundström &
  Tommy Lundström / Kaprifolen
85 - 99 -14 4
             
  Matta3       Skill. P.
32 Astrid Johansson & Rune
  Rutgersson / Morlanda PRO
106 - 77 29 12
35 Gunilla Persson &
  Kent Persson / Kaprifolen
121 - 113 8 8
33 Margareta Söderström
  & Göran Söderström / Hermansby PRO
114 - 112 2 8
36 Karin Lantz &
  Gunnar Bringfeldt / PRO Kungälv
98 - 101 -3 7
34 Astrid & Esse /
  Tjörns PRO
109 - 103 6 6
31 Anita Lyckdal &
  Gunnar Lindskog / Horreds PRO
80 - 88 -8 5
37 Ann-Christin Carlsson
  & Bengt-Arne Carlsson / PRO Stenung
99 - 114 -15 5
38 Inger Berndtsson
  & Thomas Berndtsson / Orust.Vet
105 - 124 -19 5
             
  Matta4       Skill. P.
45 Kerstin Ivarsson & Lennart Ivarsson / Backa Unicurl 117 - 74 43 14
41 Marita & Arne Alexandersson / SPF
  Stenungsundsbygden
118 - 87 31 11
43 Lilly Gustavsson
  & Tord Olsén / PRO Stenungsund
97 - 106 -9 8
47 Sonja Höög & Arne
  Olsson / PRO Skredsvik
102 - 108 -6 6
46 Solweig Abrahamsson
  & Folke Abrahamsson / Orust.Vet
94 - 105 -11 6
48 Maja Bengtsson &
  Göran Bengtsson / Horreds PRO
101 - 110 -9 5
42 Gunnel Andersson
  & Olof Gustavsson / Kaprifolen
96 - 111 -15 4
44 Barbro Jonsson &
  Bo Emanuelsson / PRO Norum
90 - 114 -24 2
             
  Matta5       Skill. P.
53 Marianne Wahlgren & Gerhard
  Andersson / Hermansby PRO
109 - 89 20 11
57 Marianne Ossiansson
  & Björn Lundell / Orust.Vet
120   102 18 8
56 Gun Bergman &
  Dick Olsson / Horreds PRO
103   92 11 8
58 Kerstin Kilberg &
  Morgan Kilberg / Kaprifolen
102 - 97 5 8
51 Ann-Britt Andersson
  & Bertil Carlsson / PRO Kungälv
97 - 113 -16 8
52 Kerstin Karlsson & Jan-Olof Karlsson / Backa Unicurl 107 - 123 -16 6
54 Maj-Lis & Jan Hansson / Morlanda
  PRO
102 - 104 -2 5
55 Ulla Gullbärn &
  Ebbe Ottosson / PRO Skredsvik
103 - 123 -20 2
             
  Matta6       Skill. P.
66 Marit Börjesson & Hasse Börjesson
  / PRO Stenungsund
99   71 28 12
64 Birgit Lövgren & Ulf Lövgren / PRO Kungälv 107   87 20 11
61 Sylvia Andersson & Åke Karlsson /
  Kaprifolen
84   89 -5 8
67 Lisbeth & Sören /
  Tjörns PRO
90   80 10 6
65 Eva Andersson &
  Gösta Andersson / Orust.Vet
90   103 -13 6
62 Shokoh Altafiomdi
  & Reza Laalynia / PRO Norum
87   102 -15 5
63 Gun Lind & Bengt
  Lind / Stala PRO
90   93 -3 4
68 Karin & Tore Sandberg / SPF Stenungsundsbygden 96   118 -22 4
             
  Matta7       Skill. P.
73 Ingela Karlsson & Karl-Erik
  Johansson / Backa Unicurl
113 - 84 29 14
75 Ingegärd Gunnarsson
  & Sune Wedholm / Hermansby PRO
123   98 25 10
77 Inger Niklasson &
  Bror Niklasson / Skogslyckan
107 - 91 16 8
74 Aina Johansson &
  Stig Emanuelsson / PRO Kungälv
113   110 3 8
72 Kerstin Mars &
  Sven Kristensson / Kaprifolen
96 - 117 -21 5
71 Elsy Johansson &
  Valter Jihansson / Orust.Vet
89 - 90 -1 4
78 Ann-Britt Bäckstrand
  & Jan Larsson / Horreds PRO
71   91 -20 4
76 Daga Tausson &
  Lennart Tausson / 
93 - 124 -31 3
             
  Matta8       Skill. P.
85 Siv Lavén & Bengt Lavén / PRO
  Stenungsund
99 - 81 18 12
82 Siv Nordling &
  Pelle Nordling / PRO Kungälv
127 - 97 30 11
88 Gunnel Karlsson &
  Bengt Samuelsson / Stala PRO
118 - 102 16 10
84 Inger Reinsjö &
  Börje Strid / Horreds PRO
93 - 79 14 9
87 Marianne Olsson &
  Bernt Johansson / Orust.Vet
103 - 116 -13 5
86 Ing-Gun
  Bergkvist  & Bo Lund / Skene PRO
107 - 105 2 4
83 Ulla-Britt Bidefors
  & Leif Sällström / Kaprifolen
86 - 105 -19 4
81 Kerstin Johansson
  Stefan Berntsson / PRO Skredsvik
72 - 120 -48 1
             
  Matta9       Skill. P.
94 Eivor Hansson & Egon Hansson /
  Hermansby PRO
110 - 98 12 12
96 Anita Lindgren &
  Evert Lindgren / Kaprifolen
128 - 97 31 10
98 Inger & Alf /
  Tjörns PRO
113 - 97 16 10
93 Eira Ottosson &
  Gunnar Ottosson / PRO Kungälv
129 - 122 7 8
91 Gerd Isaksson &
  Gunnar Isaksson / Orust.Vet
117 - 102 15 7
92 Brita Olsson &
  Leif Johansson / Backa Unicurl
91 - 105 -14 4
97 Kerstin Eriksson
  & Åke Josefsson / SPF Stenungsudsbygden
94 - 135 -41 3
95 Eva-Lena Johansson
  & Kurt Johansson / Stala 
101 - 127 -26 2
             
  Matta10       Skill. P.
108 Maj-Britt Hallin & Wille
  Centervall / Skene PRO
92 - 78 14 10
101 Eila Andersson &
  Lars-Erik Axefalk / PRO Stenungsund
120 - 109 11 10
103 Solveig Hansson &
  Nils Johansson / PRO Kungälv
101 - 92 9 8
104 Eva Sax & Bo
  Carlsson / Morlanda PRO
98 - 92 6 7
105 Marianne & Ingvar
  Kristiansson  / Tanumskusten
80 - 99 -19 7
106 Siv Simonsson &
  Lars Simonsson / Orust.Vet
106 - 92 14 6
102 Gudrun & Gunnar /
  Tjörns PRO
98 - 99 -1 6
107 Karin Kristiansson
  & Roy Kristiansson / Kaprifolen
91 - 125 -34 2
             
  Matta11       Skill. P.
116 Dagmar Olsson & Kenneth Andersson
  / Stala PRO
134 - 112 22 11
117 Lena Rudehov / Bertil
  Andersson / Stala
108 - 112 -4 8
115 Berit Wik &
  Lennart Wik / SPF Stenungsundsbygden
117 - 113 4 7
118 Lena Alm &
  Bengt-Åke Arvidsson / Horreds PRO
107 - 105 2 7
111 Kerstin Frisk &
  Kenth Andersson / PRO Kungälv
112 - 109 3 6
113 A-Stina Olsson &
  Tage Olsson / Orust.Vet
109 - 113 -4 6
114 Ann-Britt Johansson
  & Bengt Nilsson / Backa Unicurl
112 - 126 -14 6
112 Aina Johansson &
  Kjell Johansson / Kaprifolen
104 - 113 -9 5
             
  Matta12       Skill. P.
127 Ingela Javette & Leif Javette /
  Kaprifolen
100 - 81 19 10
126 Eva Wenäll &
  Christer Lundin / Stala PRO
116 - 108 8 10
124 Gunborg Svensson
  & Sven Svensson / PRO Stenungsund
122 - 92 30 8
125 Gunnbritt Ödqvist
  & Göran Larsson / Tanumskusten
119 - 101 18 8
122 Marianne &
  Sterner / Tjörns PRO
115 - 107 8 8
128 Inga-Lill Schmith
  & Bert Carlsson / Orust.Vet
97 - 111 -14 4
123 Tutla Nilsson &
  Ingemar Olausson / Hermansby PRO
87 - 114 -27 4
121 Lilian Bengtsson
  & Bertil Karlsson / Backa Unicurl
86 - 128 -42 4
             
  Matta13       Skill. P.
138 Lena Lingensjö & Lars Engberg /
  Tanumskusten
126 - 98 28 11
134 Barbro Finndin &
  Tore Hermansson / Kaprifolen
91 - 75 16 11
132 Gull-Britt Darell
  & Stig Sandberg / PRO Stenungsund
106 - 89 17 10
133 Siv Henriksson &
  Rune Larsson / Morlanda PRO
98 - 91 7 7
135 Maj Gustavsson &
  Stig Johansson / PRO Kungälv
86 - 97 -11 6
137 Lena Agustsson &
  Rune Olsson / Skogslyckan
81 - 106 -25 5
131 Berit Andersson &
  Erland Videgren / Orust.Vet
93 - 93 0 4
136 Anna-Greta Sturesson
  & Åke Pettersson / Horreds PRO
83 - 115 -32 2
             
  Matta14       Skill. P.
147 Ing-Britt Lindström & Ronny
  Andersson / Skene PRO
94 - 75 19 11
142 Irené Johansson &
  Bosse Broberg / Kaprifolen
104 - 86 18 10
145 Eivor Axelsson &
  Ingvar Axelsson / Horreds PRO
102 - 86 16 10
143 Ann-Britt Eliasson
  & Eino Parkkinen / PRO Stenungsund
103 - 85 18 8
144 Gunnel Olsson & Herbert Olsson / Orust.Vet 109 - 99 10 8
146 Gunbritt & Klas / Tjörns PRO 85 - 100 -15 6
141 Hjödis Hansson
  &Jan Malmqvist / PRO Kungälv
82 - 99 -17 3
148 Eva Resmark &
  Börje Simonsson / Morlanda PRO
0 - 49 -49 0
             
  Matta15       Skill. P.
158 Gunvor  Lindström & Kent Lindström / PRO
  Kungälv
115 - 99 16 11
153 Barbro Karlsson &
  Lars Andersson / Kaprifolen
122 - 104 18 10
156 Evy Carlberg &
  Arne Nyberg / PRO Norum
96 - 98 -2 9
151 Barbro Andersson
  & Hans Stjernberg / PRO Stenungsund
111 - 107 4 6
152 Iris Gustavsson &
  Rolf Pålsson / Backa Unicurl
104 - 110 -6 6
157 Eivor Olsson &
  Harry Johansson / Orust.Vet
102 - 110 -8 6
155 Oili Olsson  & Lars Wallström / PRO Skredsvik 112 - 120 -8 4
154 Lena Nordgren &
  Pelle Nordgren / Stala PRO
110 - 124 -14 4
             
  Matta16       Skill. P.
165 Herta & Göte / Tjörns PRO 124 - 98 26 12
163 Berit Lyckberg &
  Osvald Gustavsson / Otust.Vet
123 - 95 28 10
167 Märta Andersson &
  Tommy Ljunggren / Kaprifolen
115 - 104 11 10
162 Evelyn Lachonius
  & Kalle Pettersson / PRO Stenungsund
109 - 116 -7 6
166 Laila Nåred &
  Helmer Hansen / Skogslyckan
114 - 117 -3 5
164 Gudrun Jerksten &
  Steve Jarlegren / Backa Unicurl
98 - 102 -4 5
161 Maud Larsson &
  Aldor Efrahimsson / PRO Kungälv
99 - 119 -20 5
168 Ann-Britt Svensson
  & Sven Andersson / Morlanda PRO
93 - 124 -31 3

Spelet 2014  I väntrummet

Resultat Slutspel 


 Matta NR. 1/16 delsfinal P.
2 15 IngBritt Hultgren
  & Karl Olof Guldbrandsson / Orust.Vet
16
  153 Barbro Karlsson &
  Lars Andersson / Kaprifolen
4
3 32 Astrid Johansson
  & Rune Rutgersson / Morlanda PRO
18
  134 Barbro Finndin &
  Tore Hermansson / Kaprifolen
12
4 53 Marianne Wahlgren
  & Gerhard Andersson / Hermansby PRO
20
  117 Lena Rudehov / Bertil
  Andersson / Stala
12
5 73 Ingela Karlsson &
  Karl-Erik Johansson / Backa Unicurl
8
  96 Anita Lindgren &
  Evert Lindgren / Kaprifolen
14
8 94 Eivor Hansson &
  Egon Hansson / Hermansby PRO
19
  75 Ingegärd Gunnarsson
  & Sune Wedholm / Hermansby PRO
11
9 116 Dagmar Olsson &
  Kenneth Andersson / Stala PRO
16
  57 Marianne Ossiansson
  & Björn Lundell / Orust.Vet
11
10 138 Lena Lingensjö &
  Lars Engberg / Tanumskusten
8
  35 Gunilla Persson &
  Kent Persson / Kaprifolen
16
11 158 Gunvor  Lindström & Kent Lindström / PRO
  Kungälv
27
  12 AnnChristin Alnegren
  & Kurt Eriksson / Kaprifolen
23
2 25 Ingrid Karlström
  & Bengt Strömberg / Horreds  PRO
9
  163 Berit Lyckberg &
  Osvald Gustavsson / Otust.Vet
16
3 45 Kerstin Ivarsson & Lennart Ivarsson / Backa Unicurl 18
  142 Irené Johansson & Bosse Broberg /
  Kaprifolen
24
4 66 Marit Börjesson &
  Hasse Börjesson / PRO Stenungsund
13
  126 Eva Wenäll &
  Christer Lundin / Stala PRO
8
5 85 Siv Lavén & Bengt
  Lavén / PRO Stenungsund
24
  101 Eila Andersson &
  Lars-Erik Axefalk / PRO Stenungsund
18
8 108 Maj-Britt Hallin
  & Wille Centervall / Skene PRO
17
  82 Siv Nordling &
  Pelle Nordling / PRO Kungälv
15
9 127 Ingela Javette &
  Leif Javette / Kaprifolen
11
  64 Birgit Lövgren & Ulf Lövgren / PRO Kungälv 12
10 147 Ing-Britt Lindström & Ronny
  Andersson / Skene PRO
18
  41 Marita & Arne
  Alexandersson / SPF Stenungsundsbygden
17
11 165 Herta & Göte /
  Tjörns PRO
12
  22 Gunilla Andersson
  & Reino Rahunen / Stala PRO
18
       
Matta NR. 1/8 delsfinal P.
2 15 IngBritt Hultgren & Karl Olof
  Guldbrandsson / Orust.Vet
10
  32 Astrid Johansson
  & Rune Rutgersson / Morlanda PRO
15
3 53 Marianne Wahlgren
  & Gerhard Andersson / Hermansby PRO
17
  96 Anita Lindgren &
  Evert Lindgren / Kaprifolen
21
4 94 Eivor Hansson &
  Egon Hansson / Hermansby PRO
18
  116 Dagmar Olsson &
  Kenneth Andersson / Stala PRO
15
5 35 Gunilla Persson &
  Kent Persson / Kaprifolen
19
  158 Gunvor  Lindström & Kent Lindström / PRO
  Kungälv
15
8 163 Berit Lyckberg &
  Osvald Gustavsson / Otust.Vet
20
  142 Irené Johansson &
  Bosse Broberg / Kaprifolen
15
9 66 Marit Börjesson &
  Hasse Börjesson / PRO Stenungsund
18
  85 Siv Lavén & Bengt
  Lavén / PRO Stenungsund
13
10 108 Maj-Britt Hallin
  & Wille Centervall / Skene PRO
17
  64 Birgit Lövgren &
  Ulf Lövgren / PRO Kungälv
10
11 147 Ing-Britt Lindström
  & Ronny Andersson / Skene PRO
20
  22 Gunilla Andersson
  & Reino Rahunen / Stala PRO
15
       
 Matta NR. 1/4 delsfinal P.
4 32 Astrid Johansson & Rune
  Rutgersson / Morlanda PRO
18
  96 Anita Lindgren &
  Evert Lindgren / Kaprifolen
17
5 94 Eivor Hansson &
  Egon Hansson / Hermansby PRO
11
  35 Gunilla Persson &
  Kent Persson / Kaprifolen
14
8 163 Berit Lyckberg &
  Osvald Gustavsson / Otust.Vet
14
  66 Marit Börjesson &
  Hasse Börjesson / PRO Stenungsund
18
9 108 Maj-Britt Hallin
  & Wille Centervall / Skene PRO
11
  147 Ing-Britt Lindström
  & Ronny Andersson / Skene PRO
17
       
Matta NR. Semifinal P.
4. 32 Astrid Johansson & Rune
  Rutgersson / Morlanda PRO
14
  35 Gunilla Persson &
  Kent Persson / Kaprifolen
11
9. 66 Marit Börjesson &
  Hasse Börjesson / PRO Stenungsund
15
  147 Ing-Britt Lindström
  & Ronny Andersson / Skene PRO
16
       
Matta NR. Pris 3-4 P.
5. 35 Gunilla Persson &
  Kent Persson / Kaprifolen
18
  66 Marit Börjesson &
  Hasse Börjesson / PRO Stenungsund
12
    Final P.
8. 32 Astrid Johansson & Rune
  Rutgersson / Morlanda PRO
17
  147 Ing-Britt Lindström
  & Ronny Andersson / Skene PRO
13

 Pristagare 2015 års Nyårsslag                

 

Bästkustens UCBF/PRO Kaprifolen      

Conny Molin                tel. 0304 - 669001           

Royne Alnegren         tel. 0304 – 661961

Kenneth som konfransiär

  

Uppdaterad: 08 JUN 2016 05:58 Skribent: Håkan Lind
E-post: This is a mailto link

Bankgiro-nr 5827-3830

Mailadress: This is a mailto link

 

Våra lokala sponsorer  

  

 

 

Tjörs reklam

 

 

Postadress:
Bästkustens Unicurl o BF - Boule
Royne Alegren, Rubinvägen 3
47160 Myggenäs

Kontakt:
Tel: 0304661961
E-post: royne.alnegren@gmail...

Se all info